O companie imobiliară din Moldova a încălcat regulile de protecție a datelor cu caracter personal

Urmare a constatărilor Centrului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP), o companie imobiliară din Republica Moldova a încălcat regulile de protecție a datelor cu caracter personal în raport cu unul dintre clienții săi. CNPDCP a fost sesizat printr-o plângere care invocă încălcarea principiilor de protecție a datelor cu caracter personal. Angajatul companiei imobiliare a publicat pe Facebook contractul de prestări servicii, în care se conțineau date cu caracter personal (nume, prenume, IDNP, adresa de domiciliu, număr de telefon), astfel, acestea au devenit publice. În urma acțiunilor întreprinse de CNPDCP, s-a constatat că între petiționar și compania imobiliară a fost încheiat un contract de prestări servicii. Ulterior, au apărut divergențe pe marginea executării obligațiunilor contractuale, ceea ce a generat un schimb de replici pe Facebook. Ulterior, angajatul companiei imobiliare a publicat  contractul încheiat între părți. CNPDCP a constatat că prin publicarea contractului în care se regăsesc datele cu caracter personal ale petiționarului s-a urmărit scopul de a dezvălui această situație pentru a putea fi supusă unor dezbateri/opinii publice, în condițiile în care conflictul înregistrat, în esență, nu reprezintă un eveniment de interes public. În această ordine, analizând materialele acumulate în cadrul examinării cazului, CNPDCP a emis o decizie prin care a constatat încălcarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a), b) și art. 5 ale Legii privind protecția datelor cu caracter personal, de către angajatul companiei imobiliare.Mai multe detalii pe tv8.md
12
3 zile în urmă