/DOC/ PAS cere anulare ordinului prin care s-a aprobat noua componență a Consiliului Monumentelor Istorice. A fost depus un demers  

PAS cere anularea ordinului Ministerului Educației prin care s-a aprobat componența nominală a Consiliului Național al Monumentelor Istorice. În aceste condiții, a fost înaintat un demers în adresa prim-ministrului interimar, Aureliu Ciocoi. „Ordinul în cauză este nul, în condiția în care contravine Hotărârii Guvernului nr.73/2014, fiind pasibil de a fi anulat inclusiv prin intermediul procedurii contenciosului administrativ și aduce atingere securității raporturilor juridice. Prin prisma stipulărilor legale am solicitat aplicarea mecanismului reglementat de art.7 lit.g) al Legii nr.136/2017 cu privire la Guvern, adică suspendarea, abrogarea sau anularea ordinului aprobat în mod ilegalˮ, a menționat deputata Veronica Roșca. Componența nominală a Consiliului Național al Monumentelor Istorice a fost aprobată prin Ordinului MECC nr. 18 din 13 ianuarie curent. Astfel, din noua componență a CNMI fac parte: Iurie Povar – președinte al Consiliului; președinte al Uniunii Arhitecților din R. Moldova, Ion Ștefăniță – director general al Agenției de Inspectare și Restaurarea a Monumentelor, vicepreședinte al Consiliului și Maria Răileanu – consultant principal, Direcția patrimoniu cultural, MECC. Componența a fost aprobată pe un termen de trei ani. Foto: Anetta Dabija/Facebook Vedeți mai jos demersul expediat:Mai multe detalii pe tv8.md
25
4 zile în urmă