Autoritatea Națională de Integritate solicită demisia primarului de Ungheni

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) solicită declanșarea procedurii de ridicare a mandatului primarului din orașului Ungheni. Potrivit Autorității, în noiembrie 2018, inspectorul de integritate a stabilit printr-un act de constatare că edilul orașului Ungheni, Alexandru Ambros, a admis încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese. Mai exact, aflându-se în exercițiul funcției a semnat trei ordine de plată cu o firmă care aparține soției sale pentru a achiziționa bunuri și servicii, încălcând astfel dispozițiile legale de declarare și soluționare a conflictului de interese prevăzute de legislația ANI. Primarul a contestat în instanța de judecată actul emis de ANI, având câștig de cauză în instanța de fond și apel. Ulterior, ANI a depus un recurs la Curtea Supremă de Justiție, în baza Deciziei Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiției, actul ANI a rămas definitiv. În adresarea sa, ANI a solicitat Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat să fie informată despre măsurile pe care le va întreprinde pe acest caz. Totodată, ANI mai precizează că, persoana vizată urmează să fie decăzută din dreptul de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică, inclusiv mandatul de primar pentru o perioadă de 3 ani și va fi înscrisă în lista publică a persoanelor cu interdicții, iar ordinele de plată semnate de către primar vor fi declarate nule.Mai multe detalii pe tv8.md
28
5 zile în urmă